máy dò khí độc

Máy đo khí Formaldehyde

Máy đo khí Formaldehyde

Call: 0977748481
Model : BH90-CH2O
Hãng sản xuất : Bosean
Giá: 6.500.000VND
Máy Đo Khí CO-H2S-O2-CH4

Máy Đo Khí CO-H2S-O2-CH4

Call: 0977748481
Model : BH4A
Hãng sản xuất : Bosean
Giá: 6.500.000VND
Máy Đo Khí H2S

Máy Đo Khí H2S

Call: 0977748481
Model : BH90-H2S
Hãng sản xuất : Bosean
Giá: 4.500.000VND
Máy Đo 4 Khí O2-CO-H2S-LEL

Máy Đo 4 Khí O2-CO-H2S-LEL

Call: 0977748481
Model : BHD-4S
Hãng sản xuất : Bosean
Giá: 7.000.000VND
Máy Đo Khí CO AS8700A

Máy Đo Khí CO AS8700A

Call: 0977748481
Model : AS8700
Hãng sản xuất : Smart Sensor
Giá: 1.500.000VND
Máy Đo Khí CO-O2-H2s-LEL AS8900

Máy Đo Khí CO-O2-H2s-LEL AS8900

Call: 0977748481
Model : AS8900 
Hãng sản xuất : SMART SENSOR
Giá: 7.000.000VND
Máy Đo Khí NH3

Máy Đo Khí NH3

Call: 0977748481
Model : BH-90
Hãng sản xuất : Bosean
Giá: 6.500.000VND
Máy Đo Khí Cháy-O2-CO-H2S

Máy Đo Khí Cháy-O2-CO-H2S

Call: 0977748481
Model : SP12C7
Hãng sản xuất : Korea
Giá: 15.000.000VND
Máy Đo Khí Co2-Nhiệt Độ-Độ Ẩm

Máy Đo Khí Co2-Nhiệt Độ-Độ Ẩm

Call: 0977748481
Model : GM8802
Hãng sản xuất : Taiwan
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Khí CO

Máy Đo Khí CO

Call: 0977748481
Model : CO-1000
Hãng sản xuất : Ltron
Giá: 3.800.000VND
Máy đo khí CO

Máy đo khí CO

Call: 0977748481
Model : GCO-2008
Hãng sản xuất : Lutron
Giá: Liên Hệ
Máy đo khí CO

Máy đo khí CO

Call: 0977748481
Model : PCO-350
Hãng sản xuất : Lutron
Giá: 3.400.000VND
Máy Đo Khí CO2

Máy Đo Khí CO2

Call: 0977748481
Model : GC-2028
Hãng sản xuất : Lutron
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Khí CO2

Máy Đo Khí CO2

Call: 0977748481
Model : GCH-2018
Hãng sản xuất : Lutron
Giá: Liên Hệ
Máy đo khí tích hợp CO-CO2

Máy đo khí tích hợp CO-CO2

Call: 0977748481
Model : 77596
Hãng sản xuất : AZ Instrument
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Khí NH3

Máy Đo Khí NH3

Call: 0977748481
Model : SP2
Hãng sản xuất : Senko
Giá: Liên Hệ
Máy đo khí O2

Máy đo khí O2

Call: 0977748481
Model : PO2-250
Hãng sản xuất : Lutron
Giá: Liên Hệ
MÁY DÒ KHÍ MX6

MÁY DÒ KHÍ MX6

Call: 0977748481
Model : MX6
Hãng sản xuất : Industrial Scientific Corporation
Giá: Liên Hệ
BƠM LẤY MẪU KHÍ APEX

BƠM LẤY MẪU KHÍ APEX

Call: 0977748481
Model : APEX
Hãng sản xuất : Casella -Anh
Giá: Liên Hệ
zalo