Sản phẩm

Máy đo độ ẩm lúa gạo kett Fv211

Máy đo độ ẩm lúa gạo kett Fv211

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 7.000.000VND
Máy đo độ ẩm lúa gạo kett Fv211

Máy đo độ ẩm lúa gạo kett Fv211

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 7.000.000VND
Sản phẩm

Sản phẩm

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 100.000.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Phủ MC966

Máy Đo Độ Dày Lớp Phủ MC966

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 3.000.000VND
Máy Đo Độ Kett PM390

Máy Đo Độ Kett PM390

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 10.200.000VND
Máy Đo Nồng Độ Cồn (Ko sử dụng ống thổi)

Máy Đo Nồng Độ Cồn (Ko sử dụng ống thổi)

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 3.500.000VND
Máy Đo Năng Lượng UV LS128

Máy Đo Năng Lượng UV LS128

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn RD100

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn RD100

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 2.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ LS220H

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ LS220H

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 5.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn LS220

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn LS220

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 4.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Sơn , Mạ Kẽm LS221

Máy Đo Độ Dày Sơn , Mạ Kẽm LS221

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 8.500.000VND
Máy Đo UVC LS127C-Linshang

Máy Đo UVC LS127C-Linshang

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Dày Lớp Mạ Siêu Mỏng LS225

Máy Đo Độ Dày Lớp Mạ Siêu Mỏng LS225

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 18.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Mạ Siêu Mỏng LS225-F500

Máy Đo Độ Dày Lớp Mạ Siêu Mỏng LS225-F500

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 18.500.000VND
Máy Đo Nồng Độ Cồn (Ko sử dụng ống thổi)

Máy Đo Nồng Độ Cồn (Ko sử dụng ống thổi)

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 5.500.000VND
Máy Đo Nồng Độ Cồn AT7000

Máy Đo Nồng Độ Cồn AT7000

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 1.600.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn R&D - Độ chính xác cao

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn R&D - Độ chính xác cao

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 4.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Giấy-Vải-Màng PE-Nhựa

Máy Đo Độ Dày Giấy-Vải-Màng PE-Nhựa

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 1.650.000VND
Máy Đo Độ Dày Giấy-Vải-Màng PE-Nhựa

Máy Đo Độ Dày Giấy-Vải-Màng PE-Nhựa

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 1.750.000VND
Máy Đo Độ Dày Kim Loại - Vật Liệu Siêu Âm

Máy Đo Độ Dày Kim Loại - Vật Liệu Siêu Âm

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 4.500.000VND
zalo