Sản phẩm

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Trên Nền Bê Tông PosiTector 200C1 - Xuất xứ USA

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Trên Nền Bê Tông PosiTector 200C1 - Xuất xứ USA

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 55.000.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Trên Gỗ - Nhựa  PosiTector 200B1

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Trên Gỗ - Nhựa PosiTector 200B1

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 48.000.000VND
Máy đo độ dầy lớp phủ PosiTector 6000 FS1 - xuất xứ USA

Máy đo độ dầy lớp phủ PosiTector 6000 FS1 - xuất xứ USA

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 18.500.000VND
Máy đo độ dày lớp phủ PosiTector 6000 FN1- Xuất xứ USA

Máy đo độ dày lớp phủ PosiTector 6000 FN1- Xuất xứ USA

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 15.500.000VND
Máy đo độ dày lớp phủ PosiTector 6000 FNS1- Xuất xứ USA

Máy đo độ dày lớp phủ PosiTector 6000 FNS1- Xuất xứ USA

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 25.000.000VND
Máy đo độ dày lớp phủ PosiTector 6000 Xuất xứ USA

Máy đo độ dày lớp phủ PosiTector 6000 Xuất xứ USA

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 15.500.000VND
Máy đo độ ẩm vật liệu MC7825PS

Máy đo độ ẩm vật liệu MC7825PS

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy đo độ ẩm gỗ MC7825PS

Máy đo độ ẩm gỗ MC7825PS

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 3.400.000VND
Máy đo độ ngọt điện tử BR55

Máy đo độ ngọt điện tử BR55

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 4.000.000VND
Máy đo độ ngọt trái cây điện tử

Máy đo độ ngọt trái cây điện tử

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 2.500.000VND
Máy Đo Lực Kéo Đứt Tự Động

Máy Đo Lực Kéo Đứt Tự Động

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 55.000.000VND
Máy Đo Nồng Độ Cồn AlcoPatrol AP5020

Máy Đo Nồng Độ Cồn AlcoPatrol AP5020

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 15.000.000VND
Máy Đo Nồng Độ Cồn Treo Tường AlcoPatrol AT304

Máy Đo Nồng Độ Cồn Treo Tường AlcoPatrol AT304

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 9.000.000VND
Máy Đo Nồng Độ Cồn AlcoPatrol AP012

Máy Đo Nồng Độ Cồn AlcoPatrol AP012

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 9.000.000VND
Máy Đo Nồng Độ Cồn AlcoPatrol AP018

Máy Đo Nồng Độ Cồn AlcoPatrol AP018

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Lực Kéo - Nén FM204 Landtek

Máy Đo Lực Kéo - Nén FM204 Landtek

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 6.500.000VND
Máy đo nồng độ cồn AA303LC

Máy đo nồng độ cồn AA303LC

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 1.500.000VND
Máy Đo Nhiệt Độ-Độ Ẩm-Điểm Sương

Máy Đo Nhiệt Độ-Độ Ẩm-Điểm Sương

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 2.500.000VND
Máy Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm

Máy Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 1.600.000VND
Máy Đo Từ Trường Nam Châm TD8620(±2%)

Máy Đo Từ Trường Nam Châm TD8620(±2%)

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 6.000.000VND
zalo