máy đo độ cứng

Máy Đo Độ Cứng Bê Tông HT-225

Máy Đo Độ Cứng Bê Tông HT-225

Call: 0977748481
Model : HT-225
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Cứng Cao Su Shore A

Máy Đo Độ Cứng Cao Su Shore A

Call: 0977748481
Model : Shore A
Hãng sản xuất :
Giá: 2.500.000VND
Máy Đo Độ Cứng Nhôm W-20B Webter hardness tester

Máy Đo Độ Cứng Nhôm W-20B Webter hardness tester

Call: 0977748481
Model : WB-20
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Cứng Tôn Kim Loại WB92 Webter hardness tester

Máy Đo Độ Cứng Tôn Kim Loại WB92 Webter hardness tester

Call: 0977748481
Model : WB-92
Hãng sản xuất : Webster Hardness Tester
Giá: 13.500.000VND
Máy Đo Độ Cứng Kim Loại Cầm Tay

Máy Đo Độ Cứng Kim Loại Cầm Tay

Call: 0977748481
Model : HT110
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Cứng Mút Xốp HA-LXF

Máy Đo Độ Cứng Mút Xốp HA-LXF

Call: 0977748481
Model : HA-LXF
Hãng sản xuất :
Giá: 7.000.000VND
Máy đo độ cứng cao su GS 709N

Máy đo độ cứng cao su GS 709N

Call: 0977748481
Model : GS-709N
Hãng sản xuất : TECLOCK
Giá: 5.500.000VND
Máy đo độ cứng vật liệu tổng hợp GYZJ-934-1

Máy đo độ cứng vật liệu tổng hợp GYZJ-934-1

Call: 0977748481
Model : GYZJ-934-1
Hãng sản xuất : Barcole Impressor USA
Giá: 24.000.000VND
Máy đo độ cứng xốp, mút, cao su mềm

Máy đo độ cứng xốp, mút, cao su mềm

Call: 0977748481
Model : LX-C2
Hãng sản xuất : ALiyiqi
Giá: 3.800.000VND
Máy Đo Độ Cứng Nhựa Shore D

Máy Đo Độ Cứng Nhựa Shore D

Call: 0977748481
Model : Shore-D
Hãng sản xuất :
Giá: 2.500.000VND
Máy Đo Độ Cứng Cao Su HN-C

Máy Đo Độ Cứng Cao Su HN-C

Call: 0977748481
Model : HA-LXC
Hãng sản xuất : PCE-ALIYIQI
Giá: 3.800.000VND
Máy Đo Độ Cứng Cao Su LX-AS

Máy Đo Độ Cứng Cao Su LX-AS

Call: 0977748481
Model : LX-AS
Hãng sản xuất : PCE-ALIYIQI
Giá: 2.800.000VND
Máy đo độ cứng Kim loại HM-6560

Máy đo độ cứng Kim loại HM-6560

Call: 0977748481
Model : HM-6560
Hãng sản xuất :
Giá: 13.500.000VND
Máy Đo Độ Cứng Trái Cây

Máy Đo Độ Cứng Trái Cây

Call: 0977748481
Model : FR-5105
Hãng sản xuất : Lutron
Giá: 12.000.000VND
Máy Đo Độ Cứng Trái Cây

Máy Đo Độ Cứng Trái Cây

Call: 0977748481
Model : EDF-15
Hãng sản xuất : TAIWAN
Giá: 7.000.000VND
Máy Đo Độ Cứng Cao Su KR-24A

Máy Đo Độ Cứng Cao Su KR-24A

Call: 0977748481
Model : KR-24A
Hãng sản xuất : Kori - Japan
Giá: 5.500.000VND
Máy đo độ cứng Kim loại YHT-100

Máy đo độ cứng Kim loại YHT-100

Call: 0977748481
Model : YHT-100
Hãng sản xuất : Ketech
Giá: Liên Hệ
 Đồng hồ đo độ cứng cao su GS-702N

Đồng hồ đo độ cứng cao su GS-702N

Call: 0977748481
Model : GS-702N
Hãng sản xuất : TECLOCK-JAPAN
Giá: Liên Hệ
Máy đo độ cứng Vật liệu PHT-1800

Máy đo độ cứng Vật liệu PHT-1800

Call: 0977748481
Model : PHT-1800
Hãng sản xuất : Phase II USA
Giá: Liên Hệ
Máy thử độ cứng Rockwell LHR-150A

Máy thử độ cứng Rockwell LHR-150A

Call: 0977748481
Model : LHR-150A
Hãng sản xuất : Laryee
Giá: 65.000.000VND
zalo