Máy đo chiều dày lớp phủ

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn R&D - Độ chính xác cao

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn R&D - Độ chính xác cao

Call: 0977748481
Model : TD200
Hãng sản xuất : R&D
Giá: 4.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Giấy-Vải-Màng PE-Nhựa

Máy Đo Độ Dày Giấy-Vải-Màng PE-Nhựa

Call: 0977748481
Model : TG127
Hãng sản xuất : Aliyiqi
Giá: 1.650.000VND
Máy Đo Độ Dày Giấy-Vải-Màng PE-Nhựa

Máy Đo Độ Dày Giấy-Vải-Màng PE-Nhựa

Call: 0977748481
Model : SM112
Hãng sản xuất : Teclock - Nhật Bản
Giá: 1.700.000VND
Máy Đo Độ Dày Kim Loại - Vật Liệu Siêu Âm

Máy Đo Độ Dày Kim Loại - Vật Liệu Siêu Âm

Call: 0977748481
Model : GM100
Hãng sản xuất : Benetech
Giá: 4.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Phủ 5 mm (5000 Micron)

Máy Đo Độ Dày Lớp Phủ 5 mm (5000 Micron)

Call: 0977748481
Model : TP-5M
Hãng sản xuất : Jimtek
Giá: 8.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Phủ 10mm (10000 micron)

Máy Đo Độ Dày Lớp Phủ 10mm (10000 micron)

Call: 0977748481
Model : CT10L
Hãng sản xuất : Laserline
Giá: 15.000.000VND
Máy Đo Độ Dày Sơn , Mạ Kẽm

Máy Đo Độ Dày Sơn , Mạ Kẽm

Call: 0977748481
Model : RD-ET360
Hãng sản xuất : RD
Giá: 5.000.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Chống Cháy 5mm

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Chống Cháy 5mm

Call: 0977748481
Model : CT5000
Hãng sản xuất : Laserline
Giá: 12.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Phủ Trên Kim Loại

Máy Đo Độ Dày Lớp Phủ Trên Kim Loại

Call: 0977748481
Model : CT2000
Hãng sản xuất : Liserline
Giá: 8.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn RD100

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn RD100

Call: 0977748481
Model : RD100
Hãng sản xuất : R&D
Giá: 3.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Phủ, Mạ Kẽm

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Phủ, Mạ Kẽm

Call: 0977748481
Model : CT-2000L+
Hãng sản xuất : Laserline
Giá: 11.400.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ 6103

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ 6103

Call: 0977748481
Model : 6103
Hãng sản xuất : Jimtec
Giá: 8.500.000VND
Dụng cụ kiểm tra độ bám dính của lớp sơn

Dụng cụ kiểm tra độ bám dính của lớp sơn

Call: 0977748481
Model : QHF
Hãng sản xuất : Jimtek
Giá: 2.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Trên Nền Bê Tông

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Trên Nền Bê Tông

Call: 0977748481
Model : PosiTector 200C1
Hãng sản xuất : DeFelsko
Giá: 49.000.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Trên Gỗ

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Trên Gỗ

Call: 0977748481
Model : PosiTector 200B1
Hãng sản xuất : DeFelsko
Giá: 44.000.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn, Lớp Mạ Kẽm

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn, Lớp Mạ Kẽm

Call: 0977748481
Model : RD330
Hãng sản xuất : R&D
Giá: 4.400.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Lớp Sơn - Chính xác cao

Máy Đo Độ Dày Lớp Lớp Sơn - Chính xác cao

Call: 0977748481
Model : CM8811FN
Hãng sản xuất : Nicetu
Giá: 8.000.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ GT2110

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ GT2110

Call: 0977748481
Model : GT2110
Hãng sản xuất : Benetech
Giá: 4.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ CM8806

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ CM8806

Call: 0977748481
Model : CM8806
Hãng sản xuất : Niceto
Giá: 6.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Phủ CM8822

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Phủ CM8822

Call: 0977748481
Model : CM8822
Hãng sản xuất : Landtech
Giá: 7.500.000VND
zalo