Máy đo chiều dày lớp phủ

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Trên Nền Bê Tông

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Trên Nền Bê Tông

Call: 0934 052 739
Model : PosiTector 200C1
Hãng sản xuất : DeFelsko
Giá: 49.000.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Trên Gỗ

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Trên Gỗ

Call: 0934 052 739
Model : PosiTector 200B1
Hãng sản xuất : DeFelsko
Giá: 44.000.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn RD100

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn RD100

Call: 0934 052 739
Model : RD100
Hãng sản xuất : R&D
Giá: 3.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn, Lớp Mạ Kẽm

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn, Lớp Mạ Kẽm

Call: 0934 052 739
Model : RD330
Hãng sản xuất : R&D
Giá: 4.000.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Xi, Lớp Mạ, Lớp Sơn - Chính xác cao

Máy Đo Độ Dày Lớp Xi, Lớp Mạ, Lớp Sơn - Chính xác cao

Call: 0934 052 739
Model : CM8811FN
Hãng sản xuất : Nicetu
Giá: 8.000.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ R&D - Độ chính xác cao

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ R&D - Độ chính xác cao

Call: 0934 052 739
Model : TD200
Hãng sản xuất : R&D
Giá: 4.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ GT2110

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ GT2110

Call: 0934 052 739
Model : GT2110
Hãng sản xuất : Benetech
Giá: 4.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ CM8806

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ CM8806

Call: 0934 052 739
Model : CM8806
Hãng sản xuất : Niceto
Giá: 6.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn, Mạ CM8822

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn, Mạ CM8822

Call: 0934 052 739
Model : CM8822
Hãng sản xuất : Landtech
Giá: 8.300.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn EM2271

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn EM2271

Call: 0934 052 739
Model : EM2271
Hãng sản xuất : Meter2u
Giá: Liên Hệ
Máy đo độ dày lớp sơn TA8511

Máy đo độ dày lớp sơn TA8511

Call: 0934 052 739
Model : TA8851
Hãng sản xuất : TASI
Giá: 6.000.000VND
Máy đo độ dày lớp sơn EC-770

Máy đo độ dày lớp sơn EC-770

Call: 0934 052 739
Model : EC-770
Hãng sản xuất : OEM
Giá: 4.900.000VND
Máy đo độ dày lớp sơn

Máy đo độ dày lớp sơn

Call: 0934 052 739
Model : GM210
Hãng sản xuất : Benetech
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ CM 8829H

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ CM 8829H

Call: 0934 052 739
Model : CM 8829H
Hãng sản xuất : CM
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn CM 8826FN

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn CM 8826FN

Call: 0934 052 739
Model : CM 8826FN
Hãng sản xuất : CM
Giá: Liên Hệ
Máy đo bề dày lớp phủ AC-112H

Máy đo bề dày lớp phủ AC-112H

Call: 0934 052 739
Model : AC-112H
Hãng sản xuất : Amittari
Giá: Liên Hệ
Máy đo chiều dày lớp phủ AC-112BS

Máy đo chiều dày lớp phủ AC-112BS

Call: 0934 052 739
Model : AC-112BS
Hãng sản xuất : Amittari
Giá: 8.500.000VND
Máy đo chiều dày lớp phủ AC-110BS

Máy đo chiều dày lớp phủ AC-110BS

Call: 0934 052 739
Model : AC-112H
Hãng sản xuất : Amittari
Giá: Liên Hệ
Máy đo chiều dày lớp phủ AC-112AS

Máy đo chiều dày lớp phủ AC-112AS

Call: 0934 052 739
Model : AC-112AS
Hãng sản xuất : Amittari
Giá: 7.500.000VND
Máy đo chiều dày lớp phủ AC-110AS

Máy đo chiều dày lớp phủ AC-110AS

Call: 0934 052 739
Model : AC-110AS
Hãng sản xuất : Amittari
Giá: Liên Hệ
zalo