Thiết bị phòng thí nghiệm

Máy đo độ dày lớp sơn EC-770

Máy đo độ dày lớp sơn EC-770

Call: 0977748481
Model : EC-770
Hãng sản xuất : OEM
Giá: 4.900.000VND
Máy đo độ dày lớp sơn

Máy đo độ dày lớp sơn

Call: 0977748481
Model : GM210
Hãng sản xuất : Benetech
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ CM 8829H

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ CM 8829H

Call: 0977748481
Model : CM 8829H
Hãng sản xuất : CM
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn CM 8826FN

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn CM 8826FN

Call: 0977748481
Model : CM 8826FN
Hãng sản xuất : CM
Giá: Liên Hệ
Máy Phân Tích Độ Ẩm ML-50

Máy Phân Tích Độ Ẩm ML-50

Call: 0977748481
Model : ML-50
Hãng sản xuất : A&D Japan
Giá: Liên Hệ
Máy Phân Tích Độ Ẩm MF50

Máy Phân Tích Độ Ẩm MF50

Call: 0977748481
Model : MF-50
Hãng sản xuất : A&D Japan
Giá: Liên Hệ
Máy Phân Tích Độ Ẩm MX50

Máy Phân Tích Độ Ẩm MX50

Call: 0977748481
Model : MX-50
Hãng sản xuất : A&D Japan
Giá: Liên Hệ
Máy Phân Tích Độ Ẩm MS-70

Máy Phân Tích Độ Ẩm MS-70

Call: 0977748481
Model : MS-70
Hãng sản xuất : A&D Japan
Giá: Liên Hệ
Sửa nồi hấp tiệt trùng

Sửa nồi hấp tiệt trùng

Call: 0977748481
Model : sửa nồi hấp tiệt trùng
Hãng sản xuất : Sửa nối hấp tiệt trùng
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Bóng AG-126B

Máy Đo Độ Bóng AG-126B

Call: 0977748481
Model : AG-126B
Hãng sản xuất : Amittari
Giá: 7.500.000VND
Máy Đo Độ Bóng AG-106B

Máy Đo Độ Bóng AG-106B

Call: 0977748481
Model : AG-106B
Hãng sản xuất : Amittari
Giá: 6.000.000VND
Máy Đo Độ Bóng SKZ117B

Máy Đo Độ Bóng SKZ117B

Call: 0977748481
Model : SKZ117B
Hãng sản xuất : SKZ INDUSTRIAL
Giá: Liên Hệ
Máy đo độ Bóng SKZ117A

Máy đo độ Bóng SKZ117A

Call: 0977748481
Model : SKZ117A
Hãng sản xuất : SKZ INDUSTRIAL
Giá: Liên Hệ
Máy đo độ bóng AG-1268B

Máy đo độ bóng AG-1268B

Call: 0977748481
Model : AG-1268B
Hãng sản xuất : Amittari
Giá: 8.700.000VND
Cân sấy ẩm – MB23 Ohaus

Cân sấy ẩm – MB23 Ohaus

Call: 0977748481
Model : MB23
Hãng sản xuất : Ohaus (USA)
Giá: Liên Hệ
Máy đo bề dày lớp phủ AC-112H

Máy đo bề dày lớp phủ AC-112H

Call: 0977748481
Model : AC-112H
Hãng sản xuất : Amittari
Giá: Liên Hệ
Máy đo chiều dày lớp phủ AC-112BS

Máy đo chiều dày lớp phủ AC-112BS

Call: 0977748481
Model : AC-112BS
Hãng sản xuất : Amittari
Giá: 8.500.000VND
Máy đo chiều dày lớp phủ AC-110BS

Máy đo chiều dày lớp phủ AC-110BS

Call: 0977748481
Model : AC-112H
Hãng sản xuất : Amittari
Giá: Liên Hệ
Máy đo chiều dày lớp phủ AC-112AS

Máy đo chiều dày lớp phủ AC-112AS

Call: 0977748481
Model : AC-112AS
Hãng sản xuất : Amittari
Giá: 7.500.000VND
Máy đo chiều dày lớp phủ AC-110AS

Máy đo chiều dày lớp phủ AC-110AS

Call: 0977748481
Model : AC-110AS
Hãng sản xuất : Amittari
Giá: Liên Hệ
zalo