Tags: fd660 kett

CÂN SẤY ẨM FD660

CÂN SẤY ẨM FD660

Aug 24 , 2022
Cân trọng lượng mẫu : 0.1 - 80 g
Độ phân dải : 0.005 g
Thang đo độ ẩm : 0 – 100%
Thang đo độ khô : 0...
CÂN SẤY ẨM FD660 KETT

CÂN SẤY ẨM FD660 KETT

Sep 24 , 2018
Cân trọng lượng mẫu : 0.1 - 80 g
Độ phân dải : 0.005 g
Thang đo độ ẩm : 0 – 100%
Thang đo độ khô : 0...
zalo